Hiển thị 1–16 của 41 kết quả

 • Giày Bảo Hộ Ziben 142B

  0 out of 5
  1,948,000 

  Mã sản phẩm: ZB-142B
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày thấp cổ (4 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Đen
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày Bảo Hộ Ziben 162N

  0 out of 5
  1,329,000 

  Mã sản phẩm: ZB-162N
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày thấp cổ (4 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới
  Tính năng khác:
   Thoáng khí

 • Giày Bảo Hộ Ziben 163N

  0 out of 5
  1,948,000 

  Mã sản phẩm: ZB-163N
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày thấp cổ (4 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày Bảo Hộ Ziben 166N

  0 out of 5
  2,083,000 

  Mã sản phẩm: ZB-166N
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày Bảo Hộ Ziben 171S

  0 out of 5
  2,083,000 

  Mã sản phẩm: ZB-171S
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày bảo hộ Ziben 171W

  0 out of 5
  2,092,000 

  Mã sản phẩm: ZB-171W
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: Da thật kết hợp với lưới
  Tính năng khác:
   Thoáng khí

 • Giày bảo hộ Ziben 172

  0 out of 5
  1,329,000 

  Mã sản phẩm: ZB-172
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày thấp cổ (4 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: Da thật
  Tính năng khác:
   Thoáng khí

 • Giày Bảo Hộ Ziben 174

  0 out of 5
  2,254,000 

  Mã sản phẩm: ZB-174
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Đen
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày bảo hộ Ziben 176

  0 out of 5
  1,444,000 

  Mã sản phẩm: ZB-176
  Thương Hiệu: Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác: Thoáng khí, cách điện

 • Giày bảo hộ Ziben 181

  0 out of 5
  1,889,000 

  Mã sản phẩm: ZB-181
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày thấp cổ (4 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Đen
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày bảo hộ Ziben 183

  0 out of 5
  1,912,000 

  Mã sản phẩm: ZB-183
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày thấp cổ (4 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày bảo hộ Ziben 185

  0 out of 5
  2,801,000 

  Mã sản phẩm: ZB-185
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Nâu
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày Bảo Hộ Ziben 186

  0 out of 5
  1,912,000 

  Mã sản phẩm: ZB-186
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Nâu
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày bảo hộ Ziben 187

  0 out of 5
  1,851,000 

  Mã sản phẩm: ZB-187
  Thương Hiệu
  : Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (6 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Navy
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác:
   Chống nước, thoáng khi Sympatex

 • Giày Bảo Hộ Ziben 188

  0 out of 5
  1,439,000 

  Mã sản phẩm: ZB-188
  Thương Hiệu: Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày cao cổ (8 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Nâu
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới và da thật
  Tính năng khác: Thoáng khí

 • Giày bảo hộ Ziben 191

  0 out of 5
  1,912,000 

  Mã sản phẩm: ZB-191
  Thương Hiệu: Ziben
  Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  Kiểu dáng: Thời trang, Giày thấp cổ (4 inch)
  Size: 230 – 300mm
  Màu sắc: Đen
  Đế giày: Cao su kết hợp Phylon
  Mũi giày: Mũi thép
  Chất liệu: PU tổng hợp kết hợp lưới
  Tính năng khác: Thoáng khí