Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Nón bảo hộ Bullard 911C

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Bullard 911C
  Màu sắc: Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Cam
  Chất liệu: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1 Type I, Class E and G
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ

   

 • Nón bảo hộ Bullard 911H

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Bullard 911H
  Màu sắc: Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Cam
  Chất liệu: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1 Type I, Class E and G
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ

   

 • Nón bảo hộ Bullard C30

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Bullard C30
  Màu sắc: Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Cam
  Chất liệu: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1 Type I, Class E and G; CSA Z94.1; SS98
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ

   

 • Nón bảo hộ Bullard S51 đỏ

  0 out of 5
  275,000 

  x;”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;gt;Mã sản phẩm&lt;/strong>: Bullard S51&amp;lt;br /&gt;&lt;strong>Màu sắc&lt;/strong>: Màu vàng<br /><strong>Chất liệu</strong>: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1, 2003 Type 1, Class G & E
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ&lt;/span>
  </span></span>

   

  </div>

 • Nón bảo hộ Bullard S51 màu trắng

  0 out of 5
  275,000 

  Mã sản phẩm: Bullard S51
  Màu sắc: Màu trắng&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;strong>Chất liệu&lt;/strong&gt;: HDPE<br class=”yoast-text-mark” /&amp;gt;>&lt;strong&gt;Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  <strong>Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1, 2003 Type 1, Class G & E
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ

   

 • Nón bảo hộ Bullard S51 màu vàng

  0 out of 5
  275,000 

  Mã sản phẩm: Bullard S51
  Màu sắc: Màu vàng
  Chất liệu: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1, 2003 Type 1, Class G & E
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ

 • Nón bảo hộ Bullard S61

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Bullard S61
  Màu sắc: Vàng, Trắng, Đỏ
  Chất liệu: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1 Type 1, Class C; Singapore: SS98
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ

   

 • Nón bảo hộ Bullard S62

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Bullard S62
  Màu sắc: Vàng, Trắng, Đỏ
  Chất liệu: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1 Type 1, Class C; Singapore: SS98
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ

   

 • Nón bảo hộ Bullard S71

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Bullard S71
  Màu sắc: Vàng, Trắng, Đỏ
  Chất liệu: HDPE
  Tính năng: Khó cháy, chống thấm nước, chống tia UV
  Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1 Type 1, Class G & E; Singapore: SS98
  Xuất xứ: Mỹ
  Hàng có đầy đủ CO/CQ